Om talarna

img
Jens Deerberg Wittram
Jens Deerberg-Wittram, VD, International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM)
som utvecklar internationella standarder för utvärdering av sjukvårdens kvalitet. OBS kommer att tala på engelska.

Trained as a physician and molecular oncologist, Jens was a chief executive at a large German health care system (Schön Klinik) from 2004 to 2012. Over the years, his focus has been on developing and implementing value-based corporate strategy, as well as on establishing a global, standardized medical outcomes measurement and reporting system. He is a senior fellow and faculty member at Harvard Business School, and lecturer in executive courses about value-based health care delivery.

Sofia Ernestam
Sofia Ernestam, Överläkare Reumatologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Sofia är reumatolog vid Karolinska universitetssjukhuset, ordförande i specialitetsrådet reumatologi i SLL och registerhållare SRQ, Svensk reumatologis kvalitetsregister. Sofia är även projektledare för 4D artriter som syftar till att förbättra samverkan vård – forskning inom reumatologin, t.ex. genom att utveckla vårdens beskrivningssystem.
Anders-Hamsten
Anders Hamsten, rektor, Karolinska Institutet
Anders Hamsten är professor i kardiovaskulära sjukdomar vid Karolinska Institutet och överläkare vid Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset. Anders är rektor vid Karolinska Institutet sedan januari 2013.

Martin Ingvar
Martin Ingvar, vicerektor för samordning av frågor avseende framtidens hälso- och sjukvård, Karolinska Institutet
Martin är Barbro och Bernard Osher professor i integrativ medicin, läkare och specialist i klinisk neurofysiologi och leder bland annat MR Research Center på Karolinska Institutet. Han har tidigare haft uppdrag som prefekt och även dekanus för forskning på Karolinska Institutet. Martin har givit ut mer än 200 publikationer i vetenskapligt granskade tidskrifter och författat ett flertal populärvetenskapliga böcker.

Carola Lemne
Carola Lemne, VD, Praktikertjänst, kommande VD Svenskt Näringsliv
Carola Lemne är idag vd och koncernchef på Praktikertjänst och tar i maj över som VD för Svenskt Näringsliv. Hon har 14 års erfarenhet på ledande positioner inom den internationella läkemedelsindustrin, bland annat som klinisk forskningschef på Pharmacia & Upjohn AB och var därefter under sju år vd för det landstingsägda och bolagiserade Danderyds Sjukhus AB. Carola Lemne är styrelseordförande för Uppsala universitet och är styrelseledamot i Getinge AB, Svenskt Näringsliv och Investor. Carola Lemne är utbildad läkare och medicine doktor.
Nina Lundberg
Nina Lundberg, docent i Hälsoinformatik, KI, FoU-ansvarig för eHälsa & Strategisk IT, SLL
Nina är även projektledare för Journal på Nätet och Mina vårdflöden – två nationella projekt som utvecklar såväl invånartjänster som den gemensamma tjänsteplattformen.

Torbjörn Rosdahl
Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd, Stockholm Läns Landsting
Torbjörn har arbetat som heltidspolitiker sedan 2000 och har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun. Torbjörn är ledamot av Karolinska Institutets styrelse, en av initiativtagarna till 4D-projektet och ansvarig för byggnationen av Nya Karolinska Solna. Torbjörn är sedan valet 2010 finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.
Mark Wolff
Mark Wolff, Principal Industry Consultant, Health & Life Sciences Global Practic, SAS Institute
OBS! Kommer tala på engelska

Dr. Wolff has over 20 years of experience in the health and life science industries as a scientist and analyst working in the U.S. and Europe. Mark joined SAS in 2005 and is a Principal Industry Consultant within in the Health and Life Sciences Global Practice. Mark’s areas of expertise at SAS include the development and application of advanced and predictive analytics within the life sciences and healthcare with a particular interest in patient safety. Current work focuses on methods and application of unstructured data and text analytics in support of patient safety/outcomes and in the in the development of intelligent and decision support systems.

Monica Renstig
Moderator
Monica Renstig är civilekonom, journalist, författare, redaktör och bokförläggare. Hon har skrivit ett flertal böcker och rapporter inom sjukvård, forskning och välfärdsföretagande. En av författarna till Den sjuka vården, Ekerlids Förlag (2003), researcher och författare till SLL:s rapport ”Vad tycker företagarna om företagsklimatet” (Samhällsförlaget 2011), förläggare och redaktör på Samhällsförlaget som bland annat gett ut ”Ett ramverk för innovationspolitiken” (Magnus Henrekson et al, 2012), ”Forskning – till vilken nytta” (2012) – till vilken Monica även stod för del av research och intervjuer till antologin samt boken ”Den oförlösta forskningen” (Samhällsförlaget 2011).