Omvårdnadsprogram

img

SOTA_omvardnad

Välkommen till omvårdnadsprogrammet på State of the Art Bröstcancer (SOTA) i Stockholm 1:a oktober 2014

 

Program

13.00 – 14.15 Bröstcancer i ett livssammanhang – sjukvårdens betydelse och sjukdomens långsiktiga påverkan på vardagen

Sara Lilliehorn, kurator/forskare, Cancercentrum, NUS, Umeå

 

 

14.15 – 14.45 Mastektomi eller mastektomi med direktrekonstruktion – inverkan på kvinnornas kroppsuppfattning

Matilda Appelgren, leg. sjuksköterska, Bröstcentrum, Södersjukhuset, Stockholm

 

14.45 – 15.15 Fika

 

15.15 – 16.45 Barn som anhöriga i cancervården

Pernilla Arvidsson, kurator, leg. psykoterapeut, Skånes onkologiska klinik, Malmö

 

16.45 – 17.15 Utveckling av patientrapporterade utfallsmått (PROM) för implementering i nationella kvalitetsregistret för bröstcancer

Lena-Marie Petersson, Fil dr, leg. sjuksköterska, Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet och RCC Stockholm Gotland

 

17.30 Middag och mingel

 

Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6, Solna

Datum: 1:a oktober 2014

Tid: Kl. 13.00 med efterföljande enklare middag och mingel

Kostnad: Gratis för medlemmar i Sjuksköterskor i Cancervård. Övriga betalar 250 kr. Avgiften höjs till 500 kr efter 3/6.

För att anmäla dig gå in på http://akademikonferens.ki.se/sota2014/registration