Program

|
img

 

TORSDAG 2 OKTOBER 2014

 

08:30-10.00

10:00-10:05

 

MAMMOGRAFISK TÄTHET Moderator: Med.dr. Irma Fredriksson

 

 

NEOADJUVANT TERAPI – FRAMTIDEN ELLER KEJSARENS NYA KLÄDER? Moderator: Docent Lisa Rydén

 

 

ONKOPLASTIKKIRURGI OCH AXILLKIRURGI – VAD ÄR STATE OF THE ART? Moderator: Professor Jan Frisell

 

19:00

 

FREDAG 3 OKTOBER 2014

BRÖSTCANCER OCH SEXUALITET – VAR STÅR VI IDAG? Moderator: Professor Yvonne Brandberg

 

 

VIKTIGA NYA ONKOLOGISKA LÄKEMEDEL Moderator: Docent Johan Ahlgren

 

 

PROGNOSTIK OCH TERAPIPREDIKTIVA FAKTORER Moderator: Professor Jonas Bergh