Kontakt

img
För information om praktiska detaljer samt din anmälan
vänligen kontakta Akademikonferens via sota2014@ki.se eller tel.nr. 018-67 15 10
För ytterligare information om program och innehåll
vänligen kontakta Helen Eriksson, Karolinska Institutet
helen.eriksson@ki.se, 08-517 76 279.