Varmt välkomna önskar de regionala organisatörerna!

  
Jonas Bergh
Tommy Fornander
Theodoros Foukakis
Irma Fredriksson
Jan Frisell
Sara Margolin
 
Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Bröst- och Endokrinkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset
Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi, Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet