Kontakt

Allmänna frågor om t ex program, föreläsare, utställning m.m.: info@ogonarsmote2016.se

Frågor om anmälan, hotellbokning, val av aktiviteter m.m.: registrering@ogonarsmote2016.se

Eller ring konferenssekretariatet, Akademikonferens, på: 018-67 15 33 eller 018-67 10 03.

Akademikonferens är en gemensam enhet för Karolinska Institutet, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.