Professor Thomas W Gardner
Thomas_Gardner2015-1_cropThomas W Gardner är professor i oftalmologi och i molekylär och integrerad fysiologi vid Kellogg Eye Center, Ann Arbor, Michigan. Han fick sin medicinska utbildning vid Jefferson Medical College, Philadelphia, specialistutbildning i oftalmologi vid Northwestern Memorial Hospital, Chicago, och vitreo-retinala kirurgiska utbildning vid Bascom Palmer Institute, Miami.

Thomas Gardner har intresserat sig speciellt för diabetes såväl kliniskt som forskningsmässigt och är verksam som vitreo-retinal kirurg vid Kellogg Eye Center. Hans kliniska engagemang beskrivs bäst med hans egna ord: “Prevention, treatment and clinical research of diabetic retinopathy” liksom syftet med hans forskning: “Our research is directed at understanding why diabetes damages the retina with the goal of helping persons with diabetes maintain their vision”.

Thomas Gardners hypotes är att diabetes orsakar mätbar dysfunktion i det komplexa samspelet mellan näthinnans nervvävnad och blodkärl, den s k neurovaskulära enheten. Han har visat att diabetes tidigt försämrar nervcellernas överlevnad via förändrad signalering av tillväxtfaktorer i kombination med inflammation. Han har också demonstrerat att näthinnan har en aktiv insulinreceptor och ett insulinsignalerande system som båda är nödvändiga för att hålla neuronen vid liv. Hyperglykemi och diabetes leder till reducerad aktivitet i detta signalsystem vilket i sin tur orsakar neuronal apoptos medan insulintillförsel normaliserar aktiviteten och minskar apoptosen. I sin gästföreläsning kommer han att berätta mer om hur diabetes påverkar näthinnans neurovaskulära enhet.

Professor Tamara Fountain

Professor Tamara Fountain är oculoplastik- och orbitakirurg vid Rush University Medical Center, Chicago, USA. Hon är vice president i ASOPRS (amerikanska ögonplastiksällskapet) och även aktiv inom AAO. Professor Fountain är en mycket inspirerande föreläsare. Under mötet kommer hon i sin gästföreläsning tala om blefaroplastiker och tillsammans med Guy Shanks även hålla en kurs i trauma.