Fria föredrag

Torsdag 25/8, 10.45-12.00
Moderator: Eva Larsson, Uppsala
 
10.45-10.55: Cataract after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in childhood
Kristina Teär Fahnehjelm, Goteborg
 

 

10.55-11.05: Clinical evidence supporting the use of donor sclera for strabismus surgery
Rannveig Linda Thorisdottir, Lund
 

 

11.05-11.15: Cogan syndrome, a case presentation with multimodal assessment of corneal morphology
Karl-Johan Hellgren, Karlstad
 

 

11.15-11.25: Increased Plasma cGMP in a Family with ar Retinitis Pigmentosa due to Mutations in the PDE6A Gene
Ulrika Kjellström, Lund
 

 

11.25-11.35: Neurodevelopmental Disorders in Optic Nerve Hypoplasia: A Population-based Cohort Study
Sara Dahl. Stockholm
 

 

11.35-11.45: Nya möjligheter att utreda små barn med misstänkt synnedsättning
Lotta Gränse, Lund
 

 

11.45-11.55: Ophthalmologic outcome of a national cohort of extremely preterm infants at 6.5 years of age
Kerstin Hellgren, Stockholm
 

 

Torsdag 25/8, 15.00-16.15
Moderator: Gerd Holmström, Uppsala
 
15.00-15.10: Nätverk eller databas för näthinneskador av laserpekare
Stefan Löfgren, Stockholm
 

 

15:10-15:20: Retinal dysfunction and risk for blindness in patients with LCHAD-deficiency
Kristina Teär Fahnehjelm, Göteborg
 

 

15.20-15.30: Synscreening av barn remitterade från BVC och skola i VGR – en prospektiv multicenterstudie
Emelie Gyllencreutz, Skaraborg
 

 

15.30-15.40: The function of photoreceptors is affected by extremely preterm birth
Anna Molnar, Uppsala
 

 

15.45-15.50: Diffust retinoblastoma
Katarina Bartuma, Stockholm
 

 

15.50-16.00: Intra-arterial chemotherapy for retinoblastoma in Sweden – Evaluation of treatment efficacy and comp
Lotta All Eriksson, Stockholm
 

 

16.00-16.10: Okulär tuberkulos på S:t Eriks Ögonsjukhus 2006-2016 – En retrospektiv journalstudie
Philip Jute, Stockholm
 

 

Fredag 26/8, 09.00-09.45
Moderator: Per Söderberg
   
09.00-09.10: Effekter av Mytomicin-C (MMC) vid trabekulektomier
Marcelo Ayala, Skaraborg
 

 

09.10-09.20: Open-angle glaucoma and Alzheimer´s disease
Curt Ekström, Uppsala
 

 

09.20-09.30: PIMD: En OCT variable för glaukomuppföljning
Camilla Sandberg Melin, Uppsala
 

 

09.30-09.40: The pressure difference between eye and brain changes with posture
Gauti Jóhannesson, Umeå
 

 

Posters
Mikropulslaserbehandling av makulaödem sekundärt til MacTel typ 2
Kersti Sjövall, Vasterås
 

 

An indirect method to measure lens temperature
Zhaohua Yu, Uppsala
 

 

Expression of p53 and caspase 3 in the lens epithelium and cortex after in vivo exposure to UVR-B
Konstantin Galichanin, Uppsala
 

 

Anti-VEGF behandling vid diabetesmakulaödem – medicinska och patientrelaterade utfallsmått
Therese Granström, Uppsala
 

 

Capsule rupture during cataract surgery –incidence & risk factors. Swedish cataract register 2010-14
Simon Shamoun, Uppsala