Presymposium 13 nov

img

Presymposium den 13 november

(enbart för specialistcentra, instruktioner om anmälan
kommer att sändas med e-post till resp. specialistcentra)

 

Registrering och kaffe

 

Rapport från Nationella Nätverket

 

Yrkesträff

 

Lunch

 

Professor Shari Wade, Cincinatti Children’s Hospital Medical Center (USA) “Interventions to promote behavioral recovery following ABI: interventions of family problem solving, attention training and problem solving therapy involving the teen with ABI.”

 

Kaffepaus

 

Professor Shari Wade, Cincinatti Children’s Hospital Medical Center (USA)

 

Rundvandring på Astrid Lindrens Barnsjukhus för intresserade

 

Samling utanför Restaurang Svarta Räfven, Aula Medica, Karolinska Institutet

 

Middag