Program

Dag 1: Torsdag 22 oktober, Universitetsaulan

9.00 Registrering med kaffe/te och smörgås
10.00 Inledning
  Eva Åkesson, Rektor, Uppsala universitet
10.15 Praktisk information
10.30 HBT; normer och förebyggande arbete
  Carlos Diaz, Utbildare, RFSL
11.30 Lunch, Matikum, Engelska Parken
13.00 Islamofobi
  Mattias Gardell, Professor i jämförande religionsvetenskap, Uppsala universitet
14.30 Fika (Kaffe/te med kaka och frukt)
15.00 En jämställd akademi
Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning
15.30 Paneldebatt
  Tema: Hur skapar vi en jämställd akademi?
Moderator:
Anna Höglund, Rektorsråd för lika villkor, Uppsala universitet.
Deltagare:
Aleksandra Sjöstrand, Utredare, UHR
Caroline Sundberg, Ordförande, Sveriges förenade studentkårer
Fredrik Bondestam, Forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning
Karin Åmossa, Chefsutredare, SULF
Carl Jacobsson, Senior advisor, Vetenskapsrådet
18.30 Middag på Norrlands nation

Dag 2: Fredag 23 oktober

9.00 Svenska erfarenheter i EUs jämställdhetsprojekt, Sal X
Minna Salminen Karlsson, Forskare, Uppsala universitet
Nina Almgren, Jämställdhetsspecialist, Uppsala universitet
10.00 Fika (Kaffe/te och frukt)
10.30 Parallella sessioner
  Avslöja heteronormen, Seminarierum 3
Stina Lundin, Ordförande, Sveriges förenade HBTQ-studenter
Elise Strömberg Lundin, Föreläsare, Sveriges förenade HBTQ-studenter
Nationella minoriteter, Sal IV
Leena Huss, professor i finsk-ugriska språk, Uppsala universitet
Studentdrivet lika villkorsarbete – några goda exempel, Sal X
Josefin Grundström Lindqvist, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Paul Bengtsson, Jämlikhetsansvarig, Uppsala studentkår
Samrawit Danielsson, Verksamhetsledare, ESMeralda
Tillgänglighet och Funktionalitet, Sal IX
Fredrik Lindgren. Projektledare tillgänglighet, Uppsala universitet
11.30 Lunch, Matikum, Engelska Parken
13.00 Parallella sessioner
  Avslöja heteronormen, Sal IV
SFQ
Nationella minoriteter, Seminarierum 3
Leena Huss, professor i finsk-ugriska språk, Uppsala universitet
Studentdrivet lika villkorsarbete – några goda exempel, Sal X
Josefin Grundström Lindqvist, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Katarina Bergqwist, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Paul Bengtsson, Jämlikhetsansvarig, Uppsala studentkår
Samrawit Danielsson, Verksamhetsledare, ESMeralda
Tillgänglighet och Funktionalitet, Sal IX
Fredrik Lindgren. Projektledare tillgänglighet, Uppsala universitet
14.15

 

Fördomar eller fakta? Ett kritiskt perspektiv på vetenskapen kring könsskillnader. Sal X.
  Isabell Dussauge, Forskare, Uppsala universitet
Malin Ah-King, Forskare, Uppsala universitet
15.15 Avslutning, Sal X.
  Anna Höglund, rektorsråd för lika villkor, sammanfattar dagarna och överlämnar stafettpinnen
 15.30 Lättare matsäck att tas med på hemresan delas ut


Programmet uppdaterat 27 augusti 2015