Välkommen

Välkommen till Uppsala universitet och den Nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor 2015!
Konferensen kommer att innehålla intressanta föreläsningar, spännande presentationer och givande diskussioner!

C19329