Emerging expert program del 5: Att driva och delta i kliniska studier, inklusive Good Clinical Practice, 17-18 maj 2018

OBSERVERA ATT KURSEN DENNA GÅNG HÅLLS PÅ ROSERSBERGS SLOTT

Alla föreläsningar om ej annat anges 50 min med 10 min rast.

Dag 1 – Torsdag 17 maj

10:00 Att delta som prövare i klinisk studie

11:00 Att designa en prövardriven studie

12:00 Lunch

13:00 Aktuella lungcancerstudier i Sverige, hur kan vi öka samarbetet

14:00 GCP-kursstart

15:00 Fika

15:30-17:30 GCP-fortsättning

18:30 Middag

Dag 2 – Fredag 18 maj

08:30-10:00 GCP-fortsättning

10:00 Fika

10:30-12:30 GCP-fortsättning

12:30 Lunch

13:30 Gemensam diskussion: Hur förbättrar vi inklusionsfrekvensen i Sverige
och hur attraherar vi studier?

15:00 Fika

15:15 Hemresa

Deltagarna erhåller ett certifikat efter genomgång av GCP kurs med följande innehåll

• Introduction to GCP and the GCP Principles
• Roles and Responsibilities under GCP
• Essential Documents
• The Study Conduct at the Trial Site
• Quality Assurance and Quality Control