Kurser

KURSDATUM
16–17 maj 2016 – Molekylär patologi & Targeted therapy. Temaansvariga: Patrik Micke & Maria Planck
24–25 november 2016 – Lokalt avancerad lungcancer. Temaansvariga: Per Landelius & Andreas Hallqvist
22-23 Maj 2017 – Cytostatika och immunterapi. Temaansvariga: Mikael Johansson & Ana Carneiro (se detaljerat innehåll nedan)
23-24 November 2017 – Utredning och Standardiserat vårdförlopp. Temaansvariga: Anders Vikström & Stefan Barath
17-18 Maj 2018 – Att driva medicinska studier. Temaansvariga: Bengt Bergman & Signe Friesland (klicka för program)