Välkommen att medverka som utställare/sponsor vid Svenska BUP-kongressen 2016!

Kostnad 15 000 kr exkl. moms.

Som utställare/sponsor får du:
– Yta om 2 x 2 meter innehållande ett bord och stolar, alt. ett ståbord
– 1 fri utställarrepresentant, inkl. kongressens måltider samt tillträde till föreläsningarna. För ytterligare representant tillkommer en kostnad på 1350 SEK exkl. moms. Representanterna skall finnas tillgängliga vid sin utställningsyta under pauser.
– Er företagslogga på konferensens hemsida. Loggan länkas till er hemsida.
– Er företagslogga tryckt i konferensens program
– Behöver ni ytterligare utrustning i er monter går detta att beställa mot extra kostnad.

Besökarprofil
Överläkare, ST-läkare, AT-läkare, leg psykologer, leg psykoterapeuter, leg sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, chefer, utvecklingsledare, forskare samt brukarrepresentanter och brukarorganisationer. Yrkesgrupper som arbetar med akut-, öppen- och/eller sluten psykiatrisk vård och behandling. Politiker och tjänstemän som har ansvar för och har intresse av vård, behandling av missbruk och beroendetillstånd. Även yrkesgrupper som arbetar inom skola/utbildning, socialtjänst samt annan kommunal eller privat verksamhet.

Kontakt:
Monica Enqvist, monica.enqvist@akademiska.se, 018-611 13 67